Svetovanje, izboljšave

- reševanje konfliktov - delavnice
 
 
- sistemi vodenja kakovosti (ISO 9001) - svetovanje