Reševanje konfliktov, odnosi

- delavnice za reševanje konfliktov
- delavnice za izboljševanje medsebojnih odnosov
- motivacija zaposlenih: posameznik, timski pristop
- celosten pristop - aktivno delo udeležencev, delo na sebi
- program delavnic prilagojen željam naročnika
- popolno jamstvo za zadovoljstvo naročnika