Sistemi kakovosti (ISO 9001)

- uvedba sistema vodenja kakovosti (ISO 9001) - svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentacije
- gradnja sistema kakovosti glede na značilnosti naročnika
- skupno iskanje rešitev, ki pospešujejo vključevanje zaposlenih in izboljšujejo medsebojne odnose
- priprava na certifikacijski postopek
- izvedba notranjih presoj
- usposabljanje notranjih presojevalcev
- izpopolnjevanje sistema kakovosti po pridobitvi certifikata
- popolno jamstvo za zadovoljstvo naročnika