Reševanje konfliktov, odnosi

- delavnice za reševanje konfliktov

- delavnice za izboljševanje medsebojnih odnosov

- motivacija zaposlenih: posameznik, timski pristop

- celosten pristop - aktivno delo udeležencev, delo na sebi

- program delavnic prilagojen željam naročnika

- popolno jamstvo za zadovoljstvo naročnika