Sistemi kakovosti (ISO 9001)

- uvedba sistema vodenja kakovosti (ISO 9001) - svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentacije

- gradnja sistema kakovosti glede na značilnosti naročnika

- skupno iskanje rešitev, ki pospešujejo vključevanje zaposlenih in izboljšujejo medsebojne odnose

- priprava na certifikacijski postopek

- izvedba notranjih presoj

- usposabljanje notranjih presojevalcev

- izpopolnjevanje sistema kakovosti po pridobitvi certifikata

- popolno jamstvo za zadovoljstvo naročnika